Genealogia i nie tylko...

Kartki żałobne z Kleinwangen.

Od wielu lat miałem w swoich zasobach ten unikat- żałobne kartki ze Szwajcarii z miejscowości Kleinwangen, Hochdorf i okolic w kantonie Lucerna. Czym były takie kartki? To tradycja raczej u nas nieznana, popularna jednak w Szwajcarii, Niemczech czy Austrii. Wspomniane kartki żałobne wykładano w kościołach w czasie mszy żałobnej. Kto chciał brał je sobie na pamiątkę.
Jak to się stało, że znalazły się w Polsce, tego już nie wiem. Wiem tylko, że były w starym kufrze wypełnionym różnego rodzaju starociami, wśród których znajdowały się też te kartki. Kufer został przywieziony z Poznania, ale większość dokumentów pochodziło z Ostrowa Wlkp. Może więc te kartki miał mieszkaniec tego miasta ( być może Niemiec czy szwajcar), który przez jakiś czas tam mieszkał i wrócił potem do Wielkopolski? To tylko moja teoria.
Postanowiłem opublikować skany tych dokumentów na mojej stronie, gdyż na forum szwajcarskim, gdzie o tym napisałem, jest troche z tym kłopotu, aby je opublikować.
Ten wpis publikuję też po niemiecku, a to po to aby nasi przyjaciele ze Szwajcarii mogli je obejrzeć.
Über viele Jahre verfügte ich über diese einzigartige Seite der Schweiz aus Kleinwangen, Hochdorf und Umgebung im Kanton Luzern. Was waren diese Karten? Diese Tradition ist uns unbekannt, aber in der Schweiz, Deutschland und Österreich beliebt. Diese Leichenkarten wurden während einer Totenmesse in Kirchen vorgelesen. Wer wollte sie als Andenken mitnehmen?
Wie es dazu kam, dass sie sich in Polen befanden, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie in einem alten Kofferraum waren, der mit allerlei Antiquitäten gefüllt war, unter denen auch diese Karten waren. Der Stamm wurde aus Poznań gebracht, aber die meisten Dokumente stammten aus Ostrów Wlkp. Also hatte diese Karte vielleicht einen Bewohner dieser Stadt (vielleicht ein Deutscher oder ein Schweizer), der eine Zeit lang dort lebte und dann nach Wielkopolska zurückkehrte? Das ist nur meine Theorie.
Ich habe mich dazu entschieden, Scans dieser Dokumente auf meiner Site zu veröffentlichen, weil es im Schweizer Forum, wo ich darüber geschrieben habe, ein bisschen Mühe gibt, sie zu veröffentlichen.

Ich veröffentliche diesen Eintrag auch auf Deutsch, damit unsere Schweizer Freunde ihn sehen können.
Niez nane zdjęcie ( unknown photo).


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja