Genealogia i nie tylko...

ABC genealogii.

Krótki poradnik genealogiczny

Słownik pojęć

Zaczniemy od słownika podstawowych pojęć.

Genealogia
gr. genealogia
historia rodu, pisana albo zachowana w tradycji ustnej.
nauka pomocnicza historii o stosunkach pokrewieństwa między ludźmi oraz określajaca daty narodzin, ślubów i zgonów.
Probant
osoba dla której sporządzony jest wywód przodków.
Ascendent
łac. ascendens przodek, wstępny np. rodzic, dziadek
Descendent
łac. descendens potomek, zstępny np. dziecko, wnuk
Ród
osoby krewne-związane więzami krwi- pochodzące od jednego przodka.
Rodowód
tablica potomków (mężczyzn i kobiet)w obrębie tego samego nazwiska. rodowód skrócony to potomkowie męscy w obrębie tego samego nazwiska.
Wywód przodków
zestawienie osób, od których dana osoba (probant) pochodzi.
Drzewo genealogiczne
zestawienie osób pochodzących od jednej osoby (protoplasty) lub od jednego małżeństwa.
Filiacja
łac.filatio = wywodzenie syna od ojca; w genealogii: wzajemny stosunek dwojga osób, z których jedna pochodzi od drugiej np. matka-syn, dziadek-wnuczka
Koicja
łac. coitio = schodzenie się w genealogii: związek dwojga osób odmiennej płci zawarty w celu wydawania potomstwa np. małżeństwo, konkubinat
Krewni
członkowie rodziny połączeni więzami krwi. np. brat ?siostra, wujek-siostrzeniec,
Powinowaci
członkowie rodziny nie połączeni więzami krwi. np. mąż żony i jej brat ,czyli szwagrowie.
Karta rodziny
dane rodziny monogamicznej (rodziców i dzieci) takie jak imiona, nazwiska, daty urodzin, ślubów, zgonów. Karta rodziny sporządzana jest dla każdej rodziny osobno.

Wprowadzenie do poszukiwań genealogicznych

Zaczynamy stawiać pierwsze kroki w naszej genealogii. I tutaj ostrzeżenie. Jest to zajęcie na lata, zajęcie które pochłonie nas na zawsze.

Ale ilu interesujących i ważnych rzeczy dowiemy się przy okazji o naszych przodkach i o czasach w jakich żyli. Pytanie najważniejsze - jak zacząć? Odpowiedź nasuwa się sama ? od siebie. Zbierzcie dokumenty o sobie: świadectwo urodzenia, chrztu, ślubu (lub odpisy), zdjęcia z uroczystości rodzinnych, świadectwa szkolne, słowem wszystko co uważacie że było ważne w waszym życiu. Wszystko co o sobie chcielibyście przekazać potomnym.

Potem podobne dane zbierzcie o waszych rodzicach. Jeśli żyją to wydobądźcie od nich wszystkie możliwe wiadomości, i znowu: metryki, daty urodzin itd. Jeżeli już odeszli to dopiszcie daty zgonów, pogrzebów. Zróbcie zdjęcia ich grobów, kościołów do których chodzili. I wszystko zapisujcie. Utwórzcie podstawowy dokument tzn. kartę rodziny. Osobną dla swojej rodziny wpisując w nią żonę i dzieci, osobną dla rodziców, dziadków itd. Wzór karty rodziny znajdziecie na końcu tego opracowania.

Na razie wszystko idzie jak po maśle. Ale w pewnym momencie natraficie na problemy, bo np. nie wiadomo gdzie urodził się dziadek, ile lat żył, gdzie mieszkał i co robił. A wy to chcecie wiedzieć. Mało, musicie to wiedzieć. No i tu zaczyna się przygoda z poszukiwaniem dokumentów ,z pobytami w archiwach gdzie trzeba przeglądać stare księgi. Róbcie to z ostrożnością i szacunkiem bo stanowią wiedzę nie tylko dla was, ale i dla wielu innych.

Teraz zróbcie wywód przodków, bo później pogubicie się w natłoku informacji i pamiętajcie o systematycznym porządkowaniu dokumentów. Przykładowy wywód poniżej.

 

Najpierw krótki opis. Trzeba wybrać osobę która będzie probantem. Możesz to być Ty, lub Twoje dziecko. Probantowi nadajesz numer 1. Jego rodzice to nr 2 ojciec i nr 3 matka. Potem dziadkowie, czyli rodzice ojca nr 4 dziadek i nr 5 babcia, rodzice matki to nr 6 drugi dziadek, a nr 7 druga babcia. Zauważ że mężczyźni maja numery parzyste a kobiety nieparzyste.

Przykładowy wywód przodków Jana Kowalskiego.

Pokolenie I
1.Jan Kowalski ur. 12.08.2005 w Warszawie
  Rodzice : 2 i 3

Pokolenie II
2. Tadeusz Kowalski ur. 25.08.1980 w Pile
  Rodzice : 4 i 5

......żona (ślub 10.06.2004) w Warszawie

3, Weronika Nowak ur. 10.04.1982 w Warszawie
  Rodzice: 6 i 7

.... dzieci
Jan ur. 12.08.2005 w Warszawie
Magdalena ur. 12.11.2006 w Warszawie

Pokolenie III
        4. Wiktor Kowalski ur. 24.07.1942 w Płocku
           Rodzice: 8 i 9

        ......żona (ślub 5.06.1978) w Pile
        5. Agnieszka Małecka ur. 9.10.1944 w Pile
         zmarła: 12.12.2003 w Pile, pochowana na cmentarzu w Pile
         Rodzice : 10 i 11


        ....dzieci:
Tadeusz ur. 25.08.1980 w Pile
Joanna ur. 30.01.1982 w Pile ? patrz rodzina Owsianowskich
Justyna ur. 10.02.1984 w Pile

ITD........

Już wiesz o co chodzi. To dobrze. Wywód przodków możesz przedstawić również graficznie korzystając z programów komputerowych. Jest ich wiele i różnorodne. Pozwalają nie tylko rysować drzewka, ale również są bazą danych o wszystkich przodkach. Pamiętaj, że to tylko programy, które mogą zginąć np. na skutek awarii komputera. Regularnie rób więc kopie danych na CD lub wydruki.

Gdzie i jak szukać informacji o przodkach żyjących w XIX lub XVIIIw?

Archiwa Państwowe przechowują dane osobowe (księgi urodzeń, ślubów i zgonów) od 100 lat w tył. Późniejsze dokumenty można sprawdzić w Urzędach Stanu Cywilnego (USC)

Najlepiej iść krok po kroku cofając się w czasie. Akt zgonu dziadka zawiera datę i miejsce urodzenia, a to daje możliwość sprawdzenia aktu urodzenia w którym z kolei mamy dane o jego rodzicach, kim byli i gdzie mieszkali. Jak skończą się możliwości sprawdzania w archiwach państwowych, to są zapisy w kościelnych księgach metrykalnych chrztów, ślubów i zgonów. Pozwala to sięgnąć w zapisy z XVII, a czasami XVI wieku. Księgi metrykalne można sprawdzać w archiwach archidiecezjalnych lub diecezjalnych bądź w parafiach. Praca to żmudna i wymagająca cierpliwości. Cóż to jednak za radość i satysfakcja jak znajdzie się poszukiwany zapis.

Zatem do dzieła. Warto jeszcze po drodze przeczytać książkę Pani Małgorzaty Nowaczyk pt: "Poszukiwanie przodków - genealogia dla amatorów."

Do pobrania

Miejsca przechowywania danych

Archiwa Państwowe
Zazwyczaj przechowują duplikaty ksiąg parafialnych z XIX wieku oraz dokumenty pruskich Urzędów Stanu Cywilnego (od 1874 roku). Dane z parafii są czasem dostępne na mikrofilmach. Udostępnianie odbywa się za darmo, natomiast opłaty za ksero lub zeskanowanie dokumentu są stosunkowo wysokie.
Archiwa Diecezjalne i Archidiecezjalne
Przechowują oryginały ksiąg parafialnych od początku istnienia parafii, a także inne dokumenty kościelne.
Urzędy Stanu Cywilnego
Przechowują księgi metrykalne z okresu ok. 100 lat. Wydają odpisy skrócone lub zupełne aktów (płatne znaczkami skarbowymi).
Parafie
Część ksiąg parafialnych (szczególnie tych jeszcze nie zamkniętych) znajduje się cały czas w parafiach. Dotyczy to głównie ksiąg z ostatnich 100 lat, ale mogą znajdować się tam także wcześniejsze.

Źródła danych

Poniżej prezentuję bardzo ciekawy tekst pana Piotra Szkutnika, zamieszczony w portalu Pana Ornatowskiego. Myślę, że po jego lekturze, osoby nieprzekonane do genealogii, zmienia zdanie...

Funkcjonujący w naszym społeczeństwie stereotyp łączący wiedzę o swych przodkach z poszukiwaniem szlacheckiego pochodzenia będzie jak sądzę wygasał. Snobistyczne podejście do poszukiwań genealogicznych realizowano głównie przez odnalezienie antenatów wśród dobrze urodzonych w herbarzu. Obecnie zainteresowanie tą tematyką jest związane z lepszym wykształceniem społeczeństwa, wzrostem jego potrzeb intelektualnych. Wielu amatorów podejmujących się rozwikłania losów rodziny interesuje ustalenie prawdy o przodkach. Zamówienie w biurze heraldycznym wyciągu z herbarzy nie zaspokoi ich ciekawości, wręcz pozbawi satysfakcji z własnych poszukiwań. Dla wielu genealogia staje się hobby, kolekcjonowaniem danych o przodkach. Zainteresowania te, wywołują u "hobbystów" coraz silniejsze pragnienie informacji. Z zapałem poszukują nieznanych faktów, układają z wielu elementów, obraz przeszłości swej rodziny. Typ badacza, poszukiwacza-odkrywcy może się w tej dziedzinie doskonale zrealizować, zwłaszcza, że informacje, których szukamy dotyczą osób nam bliskich. W toku genealogicznych poszukiwań ustalamy bowiem najważniejsze fakty w życiu naszych przodków. Zaliczają się do nich: wiek antenatów w chwili ślubu, liczba związków małżeńskich, liczba dzieci, długość życia. Poznajemy dokładne daty urodzenia, ślubu, zgonu, z podaniem godziny kiedy miało miejsce to wydarzenie. Znając datę możemy korzystając z odpowiedniego programu komputerowego ustalić dzień tygodnia który wówczas przypadał. Dowiadujemy się jakie imiona były popularne u naszych przodków, czy były dziedziczone. Śledzimy ewolucję naszego nazwiska. Po zgromadzeniu danych dotyczących wielu generacji rodziny, możemy je porównywać. Doszukiwać się analogii, prawidłowości w występujących ww. zjawiskach np. ustalając dużą rozrodczość w rodzinach naszych przodków. Zachwycając się przodkiem- matuzalemem (np. 100-letnim) podświadomie liczymy, że może nam w spadku przypadł jego gen długowieczności. Utożsamiamy się tym samym z przodkami. Dumni jesteśmy, odnajdując wśród nich pracowitych chłopów, przedsiębiorczych mieszczan, zagrodową czy zamożną szlachtę. Z czasem szczycimy się pracą, której plonem jest ustalenie danych o antenatach. Stajemy się detektywami prowadzącymi dochodzenie. Zbieramy dowody istnienia przodków, stawiamy hipotezy, przeprowadzamy analizy danych z różnych akt. Weryfikując dzieje rodzinne znane z przekazów obalamy lub potwierdzamy rodzinne legendy. Dla wielu osób to pasjonująca i wciągająca zabawa. Zawłaszcza, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Zbierając dane genealogiczne wyrażamy wdzięczność wobec ludzi, dzięki którym istniejemy. Moralną zasługą jest odnalezienie danych, o skazanych już na zapomnienie protoplastach. Nagrobków odległych przodków próżno szukać na cmentarzu. Tradycja rodzinna sięga zwykle XIX w. Tym czasem, przeprowadzając proste działania matematyczne okazuje się, że całe rzesze, zastępy, przodków czekają odkrycie. W końcu XVIII w. żyło około 150 przodków osoby urodzonej około 1980 r. Wielkość ta stanowi już niemal grupę reprezentacyjną ówczesnego społeczeństwa. Można w niej odnaleźć przedstawicieli wszystkich warstw. Celowo zwróciłem uwagę na koniec XVIII wieku, gdyż ustalenie żyjącego wówczas pokolenia przodków jest możliwe prawie dla każdego Polaka. Zgromadzenie danych o tak wielu antenatach, wiąże się ze stanem zachowania źródeł, a one pozwalają na odtworzenie tak odległych pokoleń. Trudno uwierzyć, że jesteśmy potomkami, aż tylu osób. Kolejne generacje przodków są dwa razy liczniejsze od je poprzedzających. Każdy teraz z pewnością wie, iż posiada 4 dziadków obojga płci. Wymienienie 8 pradziadków sprawia już zwykle spore kłopoty. Nad 16 prapradziadkami (2x pra dziadkami) mało kto się zastanawia. Liczba 32 praprapradziadków (3x pra dziadków) może być dla czytelnika dużym zaskoczeniem, podobnie niewielu uświadamia sobie, iż żyło aż 64 jego prapraprapradziadków (4x pra dziadków). Pokolenie 4x pra dziadków obecnych dwudziestolatków żyło około dwieście lat temu, i jw. wspomniałem można je ustalić na podstawie dokumentów. Zaszczepiając genealogicznego bakcyla krewnym, czy dzieciom, możemy mieć nadzieję, że wiedza o nas samych nie zaginie. W odniesieniu do dzieci możemy zrealizować cele wychowawcze, rozbudzając szacunek do bliskich. W epoce atomizacji społeczeństwa te fakty mogą wpłynąć integracyjnie na rodzinę. Można się nimi posłużyć w budowaniu więzów emocjonalnych z dalekimi krewnymi. W mediach można było zaobserwować skromną popularyzacje wiedzy o genealogii. Na początku tego roku w programie "Rower Błażeja" młodzież dyskutowała czy warto się zajmować poszukiwaniami genealogicznymi . W przeprowadzonym głosowaniu internauci poparli tą ideę. Także informatyzacja uatrakcyjnia dochodzenia genealogiczne. Możliwość szybkiego gromadzenia, przechowywania, aktualizowania, przetwarzania , ułatwia i przyśpiesza analizę danych. Ponadto daje możliwość drukowania, jakże miłych oku graficznych prezentacji w formie różnorodnych tablic genealogicznych. Ustalenie losów przodków przybliża nas do historii. W wielkich wydarzeniach dostrzegamy ich uczestnictwo, choćby w skromnym zakresie np. w roli szeregowego żołnierza na froncie. Ustalając przodków z XVIII w., możemy się przekonać, że byli oni nie tylko poddanym Stanisława Augusta Poniatowskiego. Interesujące mogą być fakty dotyczące uczestnictwa w powstaniach narodowych. Na podstawie akt głównie będziemy mogli ustalić wiek przodków, zawód, sprawowaną funkcję, urząd, status społeczny, miejsca zamieszkania, narodowość, wyznanie. Stanowi to wystarczającą pożywkę do rozważań, na temat zajmowanego przez przodków miejsca w historii. Poszukiwania genealogiczne rozszerzają naszą wyobraźnię historyczną. Pozwalają na powstanie własnej perspektywy w patrzeniu na dzieje. Za pośrednictwem przodków wchodzimy emocjonalnie w relację z wydarzeniami z przeszłości. Zapomnieć należy także o kompleksie pochodzenia "z gminu". Nie powinniśmy się wstydzić chłopskiej genealogii. Często słyszane oświadczenia wielu osób o mieszczańskim czy szlacheckim pochodzeniu wynikają z niewiedzy. Po analizie dokumentów bywa, iż staje ono pod znakiem zapytania. Większość społeczeństwa polskiego niegdyś stanowili chłopi. Dlatego też podobny będzie ich udział procentowy w galerii przodków . W obecnej postindustrialnej epoce status przodków nie rzutuje na naszą pozycję społeczną czy ekonomiczną. Powinniśmy sobie uświadomić, iż to praca fizyczna często niepiśmiennych poprzedników, była podstawą utrzymania innych warstw społecznych i w ogóle państwa. Należy się więc im szacunek i pamięć. Nawet rody panujące są pochodzenia chłopskiego np. ród Sforzów. Chłopskie pochodzenie Piastów i Przemyślidów przekazuje legenda. Również nieślubne pochodzenie nie powinno zniechęcać do poszukiwań genealogicznych, choćby tylko linii żeńskiej. Pochodzenie po kądzieli, jest i tak pewniejsze od pochodzenia po mieczu. Tylko bowiem matka wie z kim poczęła dziecko. Ojciec oświadczający swe ojcostwo i okazujący narodzone dziecko urzędnikowi stanu cywilnego czy duchownemu musiał polegać na jej informacji . W wypadku nieślubnego dziecka służącej, możemy domyślać się, iż jej pracodawca był ojcem. Znany z historii powszechnej Wilhelm Zdobywca, czy założyciel dynastii Sforzów byli nieślubnymi dziećmi. Pochodzenie nieślubne nie stanowi skazy na honorze rodziny, może urozmaicić i nadać kolorytu rodzinnej historii. Dla badacza wszelkie niejasności i znaki zapytania, bardziej intrygują i zmuszają do dociekliwości. Pochodzenie szlacheckie umożliwia ustalenie przodków znacznie wcześniejszych, niż pochodzenie chłopskie. Wiąże się to ze źródłami, które dostarczają więcej informacji o zamożniejszych warstwach społeczeństwa. Korzystając z herbarzy możemy ustalić protoplastę, nawet z epoki bitwy pod Grunwaldem. Ponieważ niektóre szlacheckie rody wielkopolskie po kądzieli pochodzą od dynastii panujących, wielu współcześnie żyjących Polaków ma szansę na udokumentowanie pochodzenia, sięgającego głębokiego średniowiecza. Ponieważ od XIX w. częste były małżeństwa międzystanowe, błękitną krwią po kądzieli mogą się pochwalić rody będące po mieczu pochodzenia mieszczańskiego czy chłopskiego. Wśród swych przodków będziemy mogli odnaleźć: Piastów, Jagiellonów a także Wilhelma Zdobywcę, Duncana króla Szkotów zamordowanego przez Makbeta. W tym gronie znajduję się Karol Wielki, którego żyjących współcześnie potomków szacuje się na kilka milionów. Biorąc pod uwagę obliczenia matematyczne, możemy przyjąć, że prawie każdy współczesny Polak jest potomkiem Mieszka I. Obecnie żyjących Polaków można zaliczyć do 30-35 generacji jego potomków. Kolejne pokolenia potomków są coraz liczniejsze, dlatego liczbę obecnych potomków Mieszka I można szacować na wiele milionów. Najczęściej jednak będziemy mogli ustalić naszych antenatów do XVIII w. W wielu rodzinach chłopskich dopiero w tym wieku (a nieraz później) powstały nazwiska. Ich brak uniemożliwia ustalenie wcześniejszych generacji. Metryki parafialne stanowiące główne źródło danych dla XVIII w. są już poważnie przerzedzone, a dla XVIII w. zachowało się ich bardzo mało. Odtworzenie dziejów rodzinnych może zająć całe lata. Zależy to jednak od zaangażowania, oraz od zakresu poszukiwań. Musimy odpowiedzieć na pytanie: Czego chcemy szukać? Zbieranie informacji o wszystkich krewnych jest niezwykle czasochłonne. Należy się więc skupić na wybranych rodzinach, dzięki czemu dane o nich zgromadzone będą bardziej kompletne. Najciekawsze jest jak sądzę rekonstruowanie wywodu przodków, tzn. zebranie informacji o tych osobach, których spadkobiercami czujemy się pod względem fizycznym i psychicznym. Moje zainteresowania genealogiczne sprawiły, iż zdecydowałem się zdawać na historię. Od początku studiów realizowałem swoją genealogiczną pasję. Tematem mojej pracy magisterskiej jest oczywiście rodzinna genealogia. W toku przeprowadzonych kwerend zebrałem wiele doświadczeń i refleksji. Zbadałem, poszukując antenatów, księgi z 30 parafii, głównie z województwa łódzkiego. Plonem wieloletniej pracy jest zebranie informacji o 270 przodkach. Ustaliłem wiele faktów związanych z migracjami . Odkryłem gniazda rodowe protoplastów nie tylko w centralnej Polsce, ale także w Wielkopolsce, w województwie lubelskim, a nawet w Lotaryngii, Badenii i Palatynacie. Odnalazłem swoje rodowe nazwisko w metrykach parafialnych z połowy XVII w. Informacje zdobywałem w archiwach, Urzędach Stanu Cywilnego. Odwiedziłem kilkanaście kancelarii parafialnych.

Genealogia którą starałem się przybliżyć w moim artykule stanowi odpowiedź na podstawowe egzystencjalne pytania: Skąd pochodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Polecam wszystkim słownik imion łacińsko-polsko-rosyjsko- litewski:

Łaciński

Polski

Rosyjski

Litewski

 

Abraham

Абрам, Авраам

Abraomas

Albertus, Adalbertus

Albert, Adalbert

Альберть

Adalbertas1, Albertas (Vaitiekus)

Adela

Adelajda

Аделаи́да

Adelė

Adolphina

   

Adolfina

Adamus

Adam

Адамъ

Adomas

Agneta

Agnieszka

Агния

Agnietė, Agnė

Agatha

Agata

Агафiя, Агата

Agota

 

Albrecht

Альбрехт

Albrechtas (Vaitiekus)

 

Ałeksander

Александръ, Александр, Александра, Олеся

Aleksandras, Aleksandra

Alexius

Aleksy

Олексій

Aleksas

   

Алексей

Aleksiejus

Aloisius

Alojzy

 

Aloizas

Ambrosius

Ambrozij

Амвро́сiй

Ambraziejus

Anastasius

Anastazy

Анастасiй, Анастасия, Анастасiя

Anastazijus, Anastazija

 

Anatol

Анатолий, Анатолiй

Anatolijus

 

Andrzej

Андрей

Andrius, Andriejus

Anelie

Aniela

 

Anelė

Angela

Aniela

 

Angelė

   

Анисiя

Anisija

Antonius

Antoni

Антонъ, Антон, Антоний, Антонiй

Antanas

Anselm

Anzelm

 

Anzelmas

Apollinaris

Apolinary

Аполлина́риiй

Apolinaras

Apollonia

Apolonia

Аполло́ния

Apolonija

   

Архип

Archipas

 

Arkadiusz

Аркадий, Аркадiй

Arkadijus

   

Арсений, Арсенiй

Arsenijus

   

Артём

Artiomas

Artorius

   

Artūras

Athanasius

 

Афанасiй

Atanazas

Augustinus

Augustyn

Август, Августиiнъ

Augustinas

Aurelius

Aureliusz

 

Aurelijus

 

Bohdan

Богдан, Богданъ

Bagdonas (Bogdanas)

Balthasarus

Baltazar

 

Baltazaras

Bartholomeus

Bartłomiej

Балтромей, Варфоломей

Baltramiejus

 

Barbara

Варвара, Барбара

Barbora

Basilius

Bazyli

Басиль

Bazilijus

Benedictus

Benedykt

Венедикт, Бенедикт, Бенедиктъ

Benediktas

Benigna

   

Benigna

Bernardus

 

Бернат, Бернатъ

Bernotas

Bertha

Berta

Берта

Berta

 

Bogumiła

Богумилa

Bogumila

 

Bogusław

Богуславъ

Boguslavas

 

Bolesław

Болеслав, Болеславъ

Boleslovas (Boleslavas)

Bonaventurus

   

Bonaventūras

Bonifatius

Bonifacy

Бонифацiй, Бонифаций, Вонифатiй

Bonifacijus, Bonifacas

   

Борис

Borisas (s. Barysas)

Brigida

Brygitta

 

Brigita

 

Bronisław

Браниславъ

Bronislovas

Cecili

Cecylia

 

Cecilija

Cælestina

Celestyna

 

Celestina

Cesar

Cezary

 

Cezaris

Felix

Szczęsny (Feliks)

Феликсъ, Феликс

Čėsna (Feliksas) 2

   

Демьян, Дамiан

Damijonas

 

Daniel

Данила, Dаниил

Danielius

   

Дария, Дарiя

Darija

   

Дмитрий, Дмитрiй, Димитрiй

Dimitras

Dionysus

Dionizy

Деонисiй

Dionizas, Dionyzas

Dominicus

Dominik

Доминикь

Dominykas, Domas

Dorothea

Dorota

Дорота

Dorotėja, Darata

 

David

Давидь

Dovydas, Dovas (M. L.)

Heduardus, Eduardus

Edward

Эдуардь, Эдвард

Eduardas

 

Helena

Елена

Elena

Lenora

   

Elenora, Leonora

Eleanora

   

Eleonora

 

Eliasz

Илья, Илия

Elijas (s. Alijošius)

Elisabeth

Elżbieta

Елизавета, Елисавета

Elžbieta, Elzbieta

Emilia

Emilja

Эмилiя

Emilija

   

Емельян

Emiljonas

 

Ernest

Эрнесть

Ernestas

   

Эрнестина, Эрныстина

Ernestina

Euphemia

Eufemia

Ефимиiя

Eufemija

Euphrosyne

 

Евфросинiя

Eufrozina

 

Eugeniusz

Евгений, Евгения, Евгенiя

Eugenijus, Eugenija

Eustachius

Eustachy

Евстафий

Eustachijus

Fabianus

Fabian

Фабиан

Fabijonas

Faustina

   

Faustina, Fausta

Felicia

Felicja, Feliciana

Фелицiя

Felicija (Čėsna) 2

Felicia, Feliciana

Felicja

Фелицiя

Felicija, Felicijona

Felicianus

Felicjan

Фелiцiанъ

Felicijonas

Felix

Feliks

Феликсъ, Феликс

Feliksas (Čėsna)2

Ferdynand

   

Ferdinandas

Florianus

 

Флорентий, Флор

Floras, Florijonas

Fortunatus

Fortunat

Фортунатъ, Фортунат

Fortunatas

Fredericus

Fryderych, Fryderyk

Фридрих

Fridrichas, Pričkus (M.Ž.), Fridrikas, Frederikas

 

 

 

 

Gabrielus

Gabriel

Гаврила, Гавриил, Гаврiил

Gabrielius

Georgius

Jerzy, Jurek

Георгий

Georgijus

   

Герасим

Gerasimas

 

Herman

Герман

Germanas

Jaromil

 

Ермолай

Geronilis

Giertruda

Gertruda

Гертруда

Gertrūda

Gervasius

Gerwazy

Гервасиiй

Gervazijus

 

Hilary

Гилярiй

Giliarijus

   

Глафира

Glafira

   

Гликерия, Гликерiя

Glikerija

   

Гордей

Gordiejus

 

Gotard

 

Gotardas

Griselda

   

Grasilda

Gratia

Grasija

 

Grasiutė

 

Grzegorz

Григорий

Grigalius, Grigas

Gregorius

Grzegorz

Григорий, Григорiй

Grigas

 

Gustaw

Густав

Gustavas

 

Halina

Галина

Halina, Galina

Henrietta

Henrieta

 

Henrieta

Heva

Ewa

Эва, Ева

Ieva

Ignatius

Ignacy

Игнатий, Игнатiй

Ignotas, Ignas

 

Igor

Игорь

Igoris


(cdn.)

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja