Genealogia i nie tylko...

Ciekawostki historyczne.

HISTORIA DWORU W Pałcku.


Historia Małego Dworu w Pałcku została odtworzona w oparciu o informacjie zebrane w archiwach w Starym Kisielinie, Berlinie oraz w Poczdamie.

Zapiski w języku niemieckim z roku 1830 , pisane odręcznie.

„Data powstania i nazwy wioski Pałck/Palzig(Paltzig, Poltzig, Palltzk) nie została dokładnie ustalona. Jedno jest pewne, nazwa wywodzi się z języka łużyckiego oraz ,że na tym terenie mówiono w tym języku. W okolicy funkcjonowały bardzo często nazwy miejscowości właśnie w tym języku. Według źródeł historycznych zebranych przez pastora Student, jeszcze 200 lat wcześniej (czyli 1630roku) były wygłaszane kazania w Palzig/Pałck w języku polskim. Można przepuszczać , że na przełomie wieków XVI/XVII mieszkali tutaj Niemcy, a świadczy o tym fakt, iż pomiędzy Pałckiem a Eichmuhle znajdowały się pochówki i urny z inskrypcją niemiecką..

Właściciel

Według najstarszych informacji, które znajdowały się Thurmrejestrze w Pałcku, dowiadujemy się , że w 1502 roku wioskę nabyli bracia von Loeben od nijakiego Georga von Giersdorff. Bracia Loeben podzielili wioskę na dwie części i każdy z nich osiedlił się na swojej części. Dwór znajdujący się przy drodze wiejskiej skierowany ku „wieczorowi” nazywał się mały dwór i taka nazwę nosi również dzisiaj. Drugi dwór, skierowany ku „wschodowi” i położony w kierunku Sulechowa nazywał się duży dwór.

Właściciele dużego dworu- barokowego dworu zniszczonego w 50-tych latach XX w.

1. Valten von Loeben, zaślubiony z Cathariną von Glaubitz z domu Alten-Gabel, zmarła 1600. Data jego narodzin i śmierci nie została podana.

2. Christian von Loeben urodzony w 1542, 25 lipca 1570 poślubił Magdalenę von Kalkreuth z Kemzig/Klępsk, zmarła 1590. Data jego śmierci jest nieokreślona, wiadome jest, że w 1611 roku jeszcze żył.

3. Johann von Loeben urodzony w 1574 , zmarł w 1633 roku. Podzielił się z swoim bratem Georgem majątkiem po ojcu i przekazał jemu za swoją część 13000 talarów. Na skutek tego dużego zakupu i wydania pieniędzy popadł w duże długi, konsekwencje tej decyzji odczuwali po jego śmierci żona oraz jego następcy, którzy ….Jego żona Barbara Flottigin Guthin z domu Pitzerwitz administrowała posiadłość do roku 1667. W dniu 8 lutego 1670 r. zmarła w wieku 83 lat i 20 tygodni.

4. Balzer von Loeben , syn, był szwedzkim majorem, urodzony w 1618 r., w 1649 poślubił Evę von Grumbach z domu Gleishenberg we Frankenberg Windersheim. Po zakończeniu wojny wrócił do Pałcka. Majątek był już w tym czasie w złej kondycji, następnie przepisał go dożywotnieo swojej żonie, po czym wybudował kilka niezbyt schludnych zagród chłopskich. W 1667 roku jego matka przekazała mu cały majątek w celu dalszej administracji . Zmarł 9 listopada 1670 roku w wieku 52 lat i 7 miesięcy. Po jego śmierci majątkiem zajęła się jego żona do 1690 r. W tym okresie ( dokładnie w 1662r ) pojawia wzmianka w informacjach o Pałcku o Hansie von Stosch Wirthsherr , który prawdopodobnie był jednym z wierzycieli lub dzierżawców jej części majątku.

5. Hans Christoph von Loeben, syn , w dniu 5 lipca 1690 roku doszło do ugody pomiędzy wierzycielem a Hansem Christophem  von Loeben , następnie przejmuje cały majątek. Po jego śmierci w dniu 8 sierpnia 1704 roku ?(1707) , zostaje wykupiony majątek przez Balthasara von Stocha, który już jest w posiadaniu części Pałcka , staje się teraz właścicielem całej wioski Palzig .

Właściciele małego dworu-odrestaurowanego w latach 2007-2009:

 1. Wzmianka o Christoph von Loeben łączona jest z wioską Kalzig/Kalsk, po śmierci ojca dziedziczy on część Palzig . Następnie przenosi się do Palzig, jego syn rodzi się w Kalzig/Kalsku

  Jego żona Anna von Niberschutz(Niebelschutz) i Gleinig.
   
 2. Jego syn , Veit von Loeben urodzony w Kalzig/Kalsku w 1523, poślubił w 1552 r. Julianę von Bergen z  Herrndorf niedaleko Glogau, zmarła 2 lipca 1599. Veit von Loeben zmarł w 19 października 1589 r. Jego syn Georg von Loeben umiera 2 maja 1588 r.
 3. Jego syn Melchior von Loeben dzieli się ojcowizną ze swoim bratem Abrahamem von Loeben w 7 lipca 1598r, on przejmuje Palzig, Abraham von Loeben natomiast Glogsen (Głogusz). Melchior urodził się 11 października 1574 w Palzig, w 17 stycznia 1598r. poślubił Annę von Knobelsdorf z domu Treppeln. Melchior uczynił wiele dla kościoła. Jego data śmierci nie została podana.
 4. Jedyny syn Melchiora Hans Christoph, urodzony 3 lipca 1603 r. , zmarł 22 lutego 1659r. Poślubił Sabinę von Troschke z Padligar. Nie posiada potomka.
 5. W 1659 majątek przejmuje wdowa Sabine von Loeben.
 6. „Wdowa przekazuje majątek na skutek przeprowadzonych przebiegle rozmów z kuzynem Johana Christopha Abrahamem von Loeben.
 7. W 1666 r. majątek dziedziczy syn Zacharias Eberhard von Loeben, jego zona to Sophie Erdmuthe von Glaubnitz
 8. 1670 dwór ulega uszkodzeniu na skutek pożaru.
 9. W1680 r. majątek wraz z dworem kupuje za kwotę 9000 talarów Georg Abraham von Stoch i jego żona Ursula Catharina von Stoch.
 10. W 1692 dwór zostaje kupiony przez kuzyna Balthasara von Stoch
 11. W 1707r. Balthasar von Stoch( ur. 1653-zm. 1726) zostaje właścicielem całej wioski, zanika podział dwór mały, dwór duży.

  Jego żona Beate Catharina von Lanskron( 15.07.1659-16.11.1733)
Informacje na temat dworu pochodzące od Hansa- Dietera von Hein z Berlina.

Cytat z listu:
”Podział dworów na mały i duży trwał od roku 1537 do 1707. W 1666 Mały Dwór został odziedziczony przez Zachariasa Ebenrhard von Loeben. W 1680 r. dwór zostaje wykupiony przez Georga Abrahama von Stoch. Następnie sprzedaje go w 1692 swojemu kuzynowi Baltasarowi von Stoch, który łączy dwa majątki. W 14 lipca 1670 mały dwór zostaje uszkodzony na skutek pożaru. Po tym pożarze czyli po 1670 a przed 1692 został urządzony w taki sposób ,że staje się reprezentacyjnym na nowo zaaranżowanym nowym dworem.”

Informacje z czasopisma „ Deutsches Adelsblatt” rok wydania 15 październik 1965, numer 11.

„Dobra szlacheckie w Palzig posiadała według najstarszych akt do roku 1502 rodzina von Gersdorff. Następnie w posiadanie tych dóbr wszedł von Loeben. Na początku XVI wieku bracia Hans i Georg von Loeben podzielili majątek na dwie części ,następnie w 1706 r. Balthasar von Stoch połączył owe dwie części w jedną całość....”

Powyższe informacje znajdują się również w książce „ Geschichte der Herren, Freiherren und Grafen von Loeben” z roku 1975.

W 17. 03.2007 r. otrzymałam listowną odpowiedź od ostatniego niemieckiego właściciela ziem w Pałcku Hansa Gunthera von Zastrow. W liście napisał ”...w wieku 14 lat musiałem w tajemnicy opuścić Pałck, o Pani domu nie potrafię wiele powiedzieć, wiem, że pod względem architektonicznym był wyjątkowy....” Do listu oprócz informacji na temat wioski i pałacu zostało dołączone zdjęcie z roku 1937, zdjęcie przedstawia pałac czyli pierwotnie „Duży Dwór”, kościół oraz jak wynika z powyższego opisu ” Mały Dwór” , znajduje się on naprzeciwko pałacu , po drugiej stronie ulicy, blisko kościoła.

Na załączonych mapach z roku 1830 „Mały Dwór" posiada numer 52. Pod tym numerem na liście mieszkańców wioski widnieje nazwisko wraz z tytułem- ekonom – pan Johann Chr. Fischer. Dom ten znajduje się patrząc na mapę, również naprzeciwko pałacu i obok kościoła.

W trakcie prac porządkowych nie znaleziono wiele rzeczy, jednak należy zwrócić uwagę na broszurę z roku 1840 ,która została odkryta na strychu .Dokument ten zawiera informacje na temat porządku uroczystości stowarzyszenia śląskiego ,organizującego wyścigi konne.

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja