O genealogii i historii słów kilka...
  Wybory samorządowe.
 
Nigdy nie byłem obojętny na to co dzieje się w moim kraju. Staram się być aktywnym uczestnikiem wydarzeń politycznych i nie tylko. Choćby z tego względu od szeregu lat pracuję w komisji wyborczej, oprócz tego jestem aktywnym społecznikiem w moim regionie. Nieraz pewnie pisałem, że nasza klasa polityczna przechodzi głęboki kryzys i doszło już chyba do tego momentu, że zapomniała komu ma służyć. Nie dziwi więc fakt zniechęcenia wyborców do partii politycznych. Pora wrócić do korzeni i budowania od nowa społeczeństwa obywatelskiego, przytłumionego w ostatnich latach przez nieodpowiedzialnych polityków. Nie pora tu na głebszą analizę i badanie przyczyn tego zjawiska.
Postanowiłem na tej stronie chociaż w jakże ograniczonym zakresie, promować kandydatów do wyborów samorządowych, którzy nie mają poparcia partii politycznych, a chcieliby zrobić coś dobrego dla swego regionu nie ogladając się na polityczne interesy do zrobienia. Jedną z takich osób jest pan Radosław Żakowski, który startuje z gminy Santok koło Gorzowa Wlkp. do rady powiatu. Oto jego sylwetka wraz z programem wyborczym. Wygląda na to, że jest to ambitny program wart poparcia.


 

Radosław Żakowski – kandydat do Rady Powiatu, BEZPARTYJNY
LISTA NR 12, POZYCJA NR 6
Mam 32 lata, jestem szczęśliwym mężem i tatą dwóch małych synków. Mam dyplom inżyniera informatyki. W Santoku mieszkam od urodzenia i Nie należę do żadnej partii politycznej. Od roku jestem członkiem Inicjatywy I Love Gmina Santok, gdzie wspólnie z pozostałymi wolontariuszami z powodzeniem działam na rzecz mieszkańców naszej gminy. Byłem współorganizatorem „Dnia Kobiet 2014” w naszej gminie.
Moim atutem przede wszystkim jest uczciwość, jak również umiejętność słuchania innych. Często znajduję rozwiązania problemów tam, gdzie inni by nawet nie szukali. Chcę, aby wszystkim żyło się lepiej, więc w Radzie Powiatu będę podejmował decyzje właściwe, jak najbardziej uczciwe i dobre dla ogółu. Będę też szukał rozwiązań problemów, które napiętrzyły się podczas rządów poprzednich radnych, członków znanych ugrupowań politycznych.
Jako radny zamierzam zrealizować wszystkie założenia programowe naszego Komitetu Wyborczego, a przede wszystkim:
 • Wspieranie aktywnej formy pomocy dla rodzin oraz wprowadzenie nowych środków ułatwiających jej funkcjonowanie.
 • Uruchomienie systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach, realizacja programu ochrony przed pojawiającymi się nowymi rodzajami przestępczości.
 • Rozbudowa i remonty dróg powiatowych, ścieżek rowerowych oraz rozwijanie w powiecie, przy współpracy z gminami i PUP, programów zwalczających bezrobocie i wykluczenie społeczne.

   
   
  Dlaczego Razem dla Powiatu?
   

  Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Powiatu po raz pierwszy powstał przed wyborami do rad gmin, powiatów i sejmików województw w 2002 r. i obecnie już po raz czwarty zgłasza kandydatów na radnych do Rady Powiatu Gorzowskiego. Podstawowym celem Komitetu jest wprowadzenie do Rady Powiatu Gorzowskiego radnych, którzy nie są członkami partii politycznych. Uważamy, że do Rady Powiatu powinny wejść osoby posiadające autorytet w lokalnych środowiskach, które swoją pracą zawodową i działalnością społeczną na rzecz lokalnych środowisk wpływają na rzecz ich rozwoju. Tylko osoby kreatywne, które odnoszą sukcesy w swojej działalności zawodowej i społecznej, są gwarantem podejmowania przez Radę Powiatu trafnych decyzji, zapewniających Powiatowi rozwój gospodarczy i społeczny.

  Odpolitycznienie samorządu powiatowego to jedna z głównych zasad, którymi kierują się założyciele Komitetu. Przed każdymi wyborami samorządowymi można zaobserwować duże ożywienie w aktywności poszczególnych partii politycznych, które na naszym terenie w większości są uśpione w trakcie poszczególnych kadencji i „budzą” się tylko przed wyborami. Niestety, aktywność wielu z niech ogranicza się tylko do dążenia, aby wprowadzić do Rady Powiatu swoich przedstawicieli, którzy często nie są członkami partii, z list których startują i nie utożsamiają się z ich działalnością. Zazwyczaj osoby te wcześniej również nie angażowały się w życie społeczne i gospodarcze naszego Powiatu i gmin. Dodatkowym obciążeniem takiego kryterium doboru kandydatów na radnych jest możliwość wywierania na nich wpływu przez władze poszczególnych partii i przenoszenie ogólnokrajowych programów partyjnych, w tym i konfliktów, na grunt lokalny. Nie sprzyja to stabilnej pracy Rady Powiatu, a w wielu przypadkach wręcz ją blokuje.
   
  Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Powiatu oferuje Wyborcom inne rozwiązanie. Uważamy, że o lokalnych sprawach w naszym Powiecie powinni decydować ludzie, którymi nie będzie sterował nikt z zewnątrz, ludzie, którzy mają własną ocenę sytuacji gospodarczej, społecznej i politycznej naszego „powiatowego podwórka”. Dlatego też do naszych szeregów pozyskaliśmy zarówno osoby mające doświadczenie w prowadzeniu własnych firm i gospodarstw rolnych lub w zarządzaniu zasobami ludzkimi, jak również będące pracownikami zakładów i instytucji. Jednak wszystkich kandydatów startujących na radnych z naszego Komitetu łączy jedna wspólna cecha - jesteśmy aktywni społecznie we własnych środowiskach. Aktywność ta przejawia się między innymi czynną działalnością w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych, a także różnymi formami pracy społecznej na rzecz mieszkańców.

  Zdajemy sobie sprawę, że nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie działalności partii politycznych z procesu kierowania Powiatem. Uważamy jednak, że nasi radni, zasiadający w Radzie Powiatu oprócz dużego doświadczenia i przygotowania do pracy w Radzie, mają do odegrania jeszcze jedną bardzo ważną rolę, tj. eliminowanie nadmiernego upolitycznienia samorządów oraz łagodzenie napięć wywoływanych przez konflikty przenoszone z Sejmu na grunt lokalny przez partie polityczne.

  Mając na uwadze powyższe argumenty zdecydowaliśmy się oddać do Państwa dyspozycji nasze kandydatury. To Państwo zadecydujecie, kto i w jaki sposób będzie Was reprezentował w przyszłej Radzie Powiatu Gorzowskiego.
   
  PROGRAM WYBORCZY KWW RAZEM dla POWIATU:
  BEZPIECZEŃSTWO, RODZINA, ROZWÓJ.
   
  1. BEZPIECZEŃSTWO:
  1. Wprowadzenie powiatowego systemu informowania mieszkańców powiatu o zagrożeniach.
  2. Wdrożenie programów profilaktycznych przeciwdziałających różnym formom przestępczości.
  3. Poprawa jakości zimowego utrzymania dróg powiatowych.
  4. Rozbudowa monitoringu w szkołach powiatowych.
  5. Szkolenie i doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych.
  6. Wspieranie programu edukacji młodzieży w zakresie bezpieczeństwa, której zwieńczeniem będzie coroczna powiatowa olimpiada wiedzy i umiejętności pt.: „Edukacja dla Bezpieczeństwa”.
   
  1. RODZINA:
  1. Stworzenie powiatowego centrum monitoringu medycznego – PCMM (telemedycyna).
  2. Wsparcie rozwoju gminnych punktów rehabilitacji dla osób starszych i niepełnosprawnych.
  3. Uruchomienie programu profilaktyki onkologicznej dla mieszkańców powiatu.
  4. Rozwijanie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla rodzin.
  5. Promocja i wspieranie rodzicielstwa zastępczego w celu zwiększenia liczby rodzin zastępczych.
  6. Wdrożenie w porozumieniu z gminami programu profilaktyki stomatologicznej w placówkach oświatowych.
   
   
   
  1. ROZWÓJ:
  1. Budowa i remonty dróg powiatowych.
  2. Rozwój i udoskonalanie bazy do kształcenia zawodowego w powiatowych placówkach oświatowych.
  3. Kontynuacja budowy ścieżek rowerowych w ramach programu budowy Tras Rowerowych Warta – Noteć, a także wspieranie rozwoju oraz promocja turystyki pieszej, rowerowej, wodnej i konnej.
  4. Utworzenie powiatowego centrum informacji turystycznej współpracującego z gminami i podmiotami turystycznymi działającymi na terenie całego powiatu - PCIT.
  5. Rozwijanie w powiecie, przy współpracy z gminami i Powiatowym Urzędem Pracy, programów zwalczających bezrobocie i wykluczenie społeczne.
  6. Wspieranie i promowanie działalności organizacji pozarządowych.
    
   W imieniu Pana Radka, jak i mieszkańców gminy Santok proszę o poparcie kandydatury jego osoby. Twój głos na pewno nie będzie stracony! 
  Stronę odwiedziło 240041 odwiedzającyosób  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Create your own banner at mybannermaker.com!